اخبار صنعتی

  • مواد و محصولات قابل اجرا کیسه های مهر و موم سه طرفه

    کیسه سیلد سه طرفه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟کیسه های آب بندی سه طرفه به طور گسترده در کیسه های بسته بندی مواد غذایی میان وعده، کیسه های بسته بندی ماسک و غیره در زندگی روزمره استفاده می شود.سبک کیسه مهر و موم سه طرفه از سه طرف مهر و موم شده و از یک طرف باز می شود تا رطوبت را حفظ کند.
    ادامه مطلب